Dvd-box 1e Lambertuskerkje & Huys Hengelo

DVD 1 Documentaire eerste Lambertuskerkje.

Op de eerste DVD wordt verslag gedaan van het inventariserend veldonderzoek, door middel van proefsleuven, naar restanten van het eerste Lambertuskerkje in Hengelo. Maar deze film laat veel meer zien. Om een goed beeld van de betekenis van het
kerkje te geven is gezocht naar kaarten, tekeningen en schilderijen. Er is gebruik gemaakt van een maquette waarmee de historie en de ligging van het kerkje in beeld
is gebracht. Zelfs de meer dan 500 jaar oude klok en een deel van de pijpen van het orgel zijn teruggevonden. Ook de vondsten van het veldonderzoek en de manieren waarop die worden verbeeld worden getoond. Daarmee is deze film een unieke documentaire geworden over het eerste Lambertuskerkje in Hengelo.

DVD 2 Extra beeldmateriaal eerste Lambertuskerkje

Het veldonderzoek leverde zoveel interessant film- en fotomateriaal op waar je eens rustig naar kan gaan kijken, dat deze tweede DVD daarmee gevuld wordt. De uitleg die Sacha Benerink een aantal keren bij de proefsleuven en in de bestuurskamer van VGO heeft gegeven komt hier tot zijn recht. Nog beter blijkt in wat voor verschrikkelijk slecht weer de vrijwilligers en professionals hebben gewerkt. Bovendien worden hier de unieke beelden getoond van een eerdere opgraving door vrijwilligers van Oald Hengel. (alleen voor gebruik in PC of laptop)

DVD 3 Veldonderzoek van het Huys Hengelo.

Het kerkje en het kerkhof hoorden oorspronkelijk bij het Huys Hengelo. Ook daar is gegraven naar de restanten van het Huys nadat de Heemaf fabriek was vertrokken van de locatie. In goede afstemming tussen de STichting Erfgoed Hengelo en het Museum Hengelo wordt op deze derde DVD de film getoond die gemaakt is van het veldonderzoek van het Huys Hengelo. Er is veel moeite gedaan om de originele film te achterhalen, maar we moeten ons tevreden stellen met de enige kopie die nog beschikbaar is. Door de films over het eerste Lambertuskerkje samen met de opgraving van Huys Hengelo te tonen ontstaat een beeld van het Huys, Kerkhof en Kerkje uit het verleden.

VGO